Voorwaarden

 • De behandeling van de kat gebeurt bij de klant thuis, tenzij anders afgesproken.
 • Indien de kat een medische aandoening heeft, dient dit door de klant vooraf kenbaar gemaakt te worden.
 • Bij het afzeggen van een afspraak op het laatste moment, ben ik genoodzaakt om een deel van de kosten in rekening te brengen.
  Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor de afspraak is geen betaling verschuldigd.
  Bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak reken ik 50% van de geldende prijs.
  In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering.
 • Kattentrimservice Lekker in mijn Kattenvel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door Kattentrimservice Lekker in mijn Kattenvel. Te allen tijdens is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht.
 • Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.
 • Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.